691 494 405 ckz.debica@gmail.com

Piekarz (kod zawodu 751204)

Do zadań piekarza należy:

  • wykonywanie czynności związanych z dzieleniem ciast i kształtowaniem kęsów,
  • wykonywanie pieczywa z wykorzystaniem rodzajów mąk i ziaren,
  • prowadzenie rozrostu i wypieku pieczywa,
  • wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących planowania asortymentu produkcji, transportu, przygotowania surowców, itp.,
  • przygotowywanie pieczywa do wysyłki / sprzedaży

Współpracujemy z firmami:

  • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pilźnie Rynek 15,39-220 Pilzno,
  • STRUSINIANKA Sp. z o.o. ,ul. Kościuszki 66 , 33-100 Tarnów,
  • Piekarnia Błajan Jan Błaszkiewicz, ul. Mościckiego 108 ; 33-100 Tarnów.