691 494 405 ckz.debica@gmail.com

Operator urządzeń przemysłu chemicznego (kod zawodu 813134)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego:

 • wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
 • użytkowania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
 • kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego.

Zadaniem operatora urządzeń przemysłu chemicznego jest:

 • nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym;
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym;
 • wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów oraz produktów przemysłu chemicznego;
 • przygotowywanie maszyn i urządzeń do konserwacji i remontów bieżących;
 • wykonywanie czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury;
  monitorowanie przebiegów procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
 • pobieranie próbek materiałów do kontroli.