691 494 405 ckz.debica@gmail.com

Operator obrabiarek skrawających (kod zawodu 722307)

Do zadań operatora obrabiarek skrawających należy:

  • przygotowywanie stanowiska pracy (rysunek techniczny, wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy),
  • ustawianie parametrów maszyn i nadzorowanie pracy obrabiarek,
  • wykonywanie i umiejętne czytanie rysunków technicznych,
  • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy,
  • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów,
  • obsługiwanie tokarek, frezarek oraz innych obrabiarek sterowanych z komputera,
  • programowanie obrabiarek.

Współpracujemy z firmami:

  • Zakłady metalowo-chemiczne MET-CHEM ul. 3 Maja 178, 39-220 Pilzno https://www.met-chem.eu/,
  • AKPIL, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno, http://www.akpil.pl/,
  • Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” S.A., ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.