691 494 405 ckz.debica@gmail.com

Zacznij naukę z nami

Koszty:

Odpłatność za kształcenie teoretyczne na turnusie:
Centrum Kształcenia Zawodowego Dębica – 500 zł/brutto/uczeń.

Dane do przelewu:

Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 32; 33-100 Tarnów
NUMER KONTA – 73 8589 0006 0250 0925 1015 0001
W tytule: TURNUS DĘBICA; ZAWÓD; imię i nazwisko kursantów.

Adres korespondencji:

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Izby Rzemieślniczej w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 32; 33-100 Tarnów
ckz.debica@gmail.com , biuro@ckz-tarnow.pl