691 494 405 ckz.debica@gmail.com

Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy organizuje:

TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
stopień I, II, III w formie stacjonarnej oraz online w zawodach:

KOD  NAZWA ZAWODU
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
712618 Montera sieci i instalacji sanitarnych
741103 Elektryk
753105 Krawiec
432106 Magazynier-logistyk
751204 Piekarz
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
723103 Mechanik pojazdów samochodowych
722204 Ślusarz
722307 Operator obrabiarek skrawających
721303 Blacharz izolacji przemysłowych
721301 Blacharz
723310 Mechanik-Monter maszyn i urządzeń
731107 Automatyk

Centrum Kształcenia Zawodowego organizuje turnusy dokształcania teoretycznego we wszystkich zawodach rzemieślniczych – jeśli będzie minimum 15 uczniów.

Koszty:

Odpłatność za kształcenie teoretyczne na turnusie:
Centrum Kształcenia Zawodowego Dębica – 500 zł/brutto/uczeń.

Dane do przelewu:

Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 32; 33-100 Tarnów
NUMER KONTA – 73 8589 0006 0250 0925 1015 0001
W tytule: TURNUS DĘBICA; ZAWÓD; imię i nazwisko kursantów.

Adres korespondencji:

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Izby Rzemieślniczej w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 32; 33-100 Tarnów
ckz.debica@gmail.com , biuro@ckz-tarnow.pl