691 494 405 ckz.debica@gmail.com

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego w DĘBICY
ul. Rzeszowska 78; 39-200 Dębica

Dyrektor Łukasz Chorążak

tel.:+48  691 494 405
email: ckz.debica@gmail.com

Organ prowadzący

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Tarnowie

https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/

tel.+48 (14) 621 31 48 ; fax +48 (14) 621 57 69
email: rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl